Katolički univerzitet u Valensiji, Španija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: studenti (1)
 • Vrsta mobilnosti:  Traineeship (Praksa)
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: beatriz.manrique@ucv.es
 • Rok za prijavu: 16.02.2023. (objavljeno 26.01.2023.)
 • Prijavljujete se putem emaila dostavljanjem traženih dokumenata na email erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
  • Nominacijsko pismo > preuzimate ovdje
  • CV
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • konkurs je otvoren za studente UNSA, a blagu prednost imaju studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja;
  • pogledajte u opisu posla da li odgovarate poziciji
  • potrebno je da znate španski jezik (nivo b1) ili engleski jezik (nivo C1)
  • u ovoj fazi dostavljate tražene dokumente u konkursu, a u narednoj ćete biti obaviješteni o ostalim dokumentima;
  • Mobilnost se realizuje u ljetnom semestru semestru akademske 2022/2023. godine. Ljetni semestar se zavrsava u maju 2023. godine.