Erasmus Day

ESN Bosna i Hercegovina vas sa zadovoljstvom poziva na Erasmus info dan kojeg organizuje u saradnji sa Službom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu!

Erasmus info dan će se održati 15. novembra 2022. godine s početkom u 14,00 sati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Svečana sala), adresa: Obala Kulina bana 7/II – lokacija.

Pridružite nam se i upoznajte kolege Erasmus alumni studente, saznajte više o Erasmus programu i aktivnostima Erasmus Student Network. Popijte kafu sa nama i razgovarajte o svim pitanjima o vašoj sljedećoj razmjeni!

Agenda:

14:00h | Početak događaja, uvodno obraćanje ESN BIH kao organizatora i prezentacija ESN.
14:25h | Prezentacija Službe za međunarodnu saradnju i Erasmus+ programa na UNSA.
14:40h | Prezentacija Western Balkans Alumni Association i prisutnih alumnista sa kojima će učesnici moći razgovarati
15:00h | „International Quiz“ Kahoot game
15:20h | Kratak Q&A za opća pitanja
15:30h | „Erasmus cafe“ – upoznaj Erasmus/WB Alumni 1-na-1 uz kafu i sendvič!
16:00h | Kraj

Registrujte se za događaj na ovom linku.

Univerzitet u Lleidi, Španija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (2); Nastavno osoblje (1) * vidi u napomenama
 • Vrsta mobilnosti:  Bachelor, Master, Teaching
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
  • studijska polja: elektronika, automatika
  • link: 
   • https://www.udl.cat/ca/en/studies/studies_bycentres/
   • https://www.udl.cat/ca/en/studies/poficials_eng
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: incoming@udl.cat
 • Rok za prijavu: 23.11.2022. (objavljeno 09.11.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
  • Student:
   • Nominacijsko pismo (detaljno ispunjeno, na memorandumu članice UNSA i potpisom odgovorne osobe)
   • prepis ocjena (ne treba prevod)
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena: 
  • konkurs je otvoren samo za studente i nastavno osoblje Elektrotehničkog fakulteta
  • u ovoj fazi dostavljate tražene dokumente u konkursu, a u narednoj ćete biti obaviješteni o ostalim dokumentima

Univerzitet u Makedoniji, Solun, Grčka

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (4) * – vidi napomene, Nastavno osoblje (1)
 • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master, Traineeship (Praksa), Teaching
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
  • ponuđene opcije (studenti za studij):
   • Department of Educational and Social Polices (cycles: 1st, 2nd, 3rd)
   • Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies (cycles: 1st, 2nd, 3rd )
   • Department of Applied Informatics (cycles: 1st ,2nd, 3rd)
   • Department of International and European Studies (cycles:1st,2nd,3rd)
   • Department of Accounting and Finance (1st cycle students)
   • Department of Economics
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: chanioti@uom.gr
 • Rok za prijavu: 28.11.2022. (objavljeno 09.11.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena za studente: 
  • u prvoj fazi prijave dostavljate ove tražene dokumente. Nakon nominacije, biće potrebno pripremiti ostale dokumente, naročito ugovor o učenju (studenti) odnosno ugovor o mobilnosti za teaching (osoblje)
  • dostupna su dva (2) mjesta za studente koji bi pratili nastavu i dva (2) mjesta za praksu

Hacettepe Univerzitet, Turska (studenti)

Alexandru Ioan Cuza Univerzitet u Jašu, Rumunija (osoblje)

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Nastavno osoblje (4) – 2 za sve oblasti, 2 za Veterinarski fakultet* – vidi napomene ispod
 • Vrsta mobilnosti:  Teaching, Training* – vidi napomene ispod
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: zpitner@unizg.hr
 • Rok za prijavu: 16.11.2022. (objavljeno 02.11.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena: 
  • konkurs je otvoren za teaching opciju (2 mjesta) za navedenu oblast u konkursu
  • dodatna dva (2) mjesta su otvorena samo za mlađe naučno-nastavno osoblje (asistenti, doktoranti i postdoktoranti) našeg Veterinarskog fakulteta zbog opcije “training” u klinikama i laboratoriju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • sve mobilnosti se moraju implementirati do 30. maja 2023. godine
  • dužina trajanja mobilnosti je pet (5) radnih dana + 1 dan putovanja
  • Ugovor o mobilnosti (teaching ili training) moraju biti potpisani od strane kandidata, odgovorne osobe na matičnoj instituciji i od strane odgovorne osobe/nastavnika sa Sveučilišta u Zagrebu)

Univerzitet u Valladolidu, Španija (nastavno osoblje)

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta:  Nastavno osoblje (18* – vidi napomene ispod)
 • Vrsta mobilnosti:  Teaching, Training* – vidi napomene ispod
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
  • sve što je dostupno na odgovarajućem jeziku na kojem biste pratili osim medicine i zdravstvenih studija (link ispod). Vodite računa da neke članice mogu imati limitirane opcije za neke studije.
  • Link: https://uvamobplus.uva.es/publico/course
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: miguelangel.nuevo@uva.es
 • Rok za prijavu: 20.01.2023. (objavljeno 01.11.2022.)
 • Prijavljujete se online putem platforme Univerziteta u Valladolidu* – vidi napomene ispod
 • Dokumenti koje trebate dostaviti* – vidi napomene ispod
  • Osoblje:
   • Photograph
   • Passport or national identity document
   • Curriculum vitae following the EUROPASS model (https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae)
   • Letter of recommendation
   • Certificate position at their home institution – Nominacijsko pismo
   • Certificate of command of languages
   • Signed mobility proposal – Ugovor o mobilnosti
   • Letter of motivation
   • In cases of economically or socially disadvantaged applicants, this must be accredited by providing the pertinent documents in their home country.
   • In the case of applicants with disabilities, applicants must upload the documents required to accredit said situation in their home country.
   • Declaration of compliance with tax and national insurance obligations in the matter of grants. This declaration must be signed by the applicant
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • broj dostupnih stipendija je namijenjen za UNSA, UNMO i IBU
  • konkurs je otvoren za nastavno osoblje koje se može prijaviti za samo teaching ili kombinaciju teaching + training
  • ne prijavljujete se niti išta dostavljate prema Službi za međunarodnu saradnju UNSA. prijavljujete se direktno Univerzitetu u Valladolidu
  • na platformi otvarate svoj profil koje je ujedno i vaša prijava, te provjerite listu dokumenata na linku

Politehnički institut u Beji, Portugal

Univerzitet u Nišu, Srbija

Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija