EUA Strateška grupa za istraživanje i inovacije – poziv

Nakon što je Odbor EUA odobrio svoju novu Stratešku grupu za istraživanje i inovacije (RISG), ranije poznatu kao Radna grupa za istraživačku politiku (RPWG), EUA pokreće poziv za nominacije. RISG će nadgledati sve istraživačke i inovacijske teme od značaja za evropske univerzitete i pružati savjete i podršku Odboru u vođenju strategije i politike EUA u ovoj oblasti.

Ovaj poziv je upućen članovima EUA koji nemaju zastupljenost Nacionalne rektorske konferencije (NRC) u Vijeću. EUA nastoji da popuni tri mjesta u RISG-u rezervirana za ovu kategoriju članstva, kako bi dopunila 25 mjesta koja će biti popunjena posebnim pozivom NRC-ovima.

Poziva se nastavno/naučno i istraživačko osoblje Univerziteta u Sarajevu da se prijave za članove ove radne grupe. Rok za prijavu je 27. maj 2022. godine, a prijave podnosite putem emaila na jasna.bosnjovic@unsa.ba i adnan.rahimic@unsa.ba zajedno sa biografijom od 1-2 stranice na osnovu priloženog šablona (obavezno koristiti ovaj format). Za detaljne informacije o zadacima i odgovornostima grupe, kao i kriterijumima za članstvo, pogledajte priloženi poziv za nominacije i opis poslova.

Molimo kontaktirajte Stephanea Berghmansa (stephane.berghmans@eua.eu) ako imate bilo kakvih pitanja ili ako su vam potrebne dodatne informacije.

Napomene: