Web konferencija SGroup Think Tank Academije

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na web konferenciju SGroup Think Tank Academije na temu „Odgovorno međunarodno visoko obrazovanje 2021. – transformativni načini za održivi i hibridni angažman“. Konferencija će se održati putem interneta, od 20. do 21. maja 2021. godine. Događaj je otvoren za javnost bez ikakve kotizacije. Ciljne grupe su više rukovodstvo, akademike, administrativno osoblje i studente visokoškolskih ustanova, kao i predstavnike nevladinih organizacija. Ovaj webinar zamjenjuje polugodišnju konferenciju „licem u lice“ koju obično organizira SGroup Think Tank Academy (TTA) u prvoj polovini godine.

Ovdje se možete besplatno registrirati do 19. maja. Vaša registracija bit će potvrđena nakon nekoliko dana.

Adel El Zaim, zamjenik međunarodnog potpredsjednika sa Univerziteta u Otavi i bivši predsjednik AIEA, bit će glavni govornik prvog dana, iznoseći svoje stavove o glavnoj temi. Na dnevnom redu će biti i slotovi za naše regionalne think tankove (Australija, Kina, Latinska Amerika i Afrika).

Drugi dan fokusirat će se na prezentacije o „Inovativnim praksama u doktorskom obrazovanju“ ujutro, nakon čega će uslijediti popodnevna radionica na temu „Društvena misija univerziteta“.

Dodatni detalji bit će dodani čim postanu dostupni. Imajte na umu da su sva vremena u rasporedu u srednjoevropskom ljetnom vremenu).

Više informacija je dostupno na: https://sgroup-unis.eu/news/sgroup-think-tank-academy-web-conference-20-21-may-2021