Međunarodna Erasmus+ mobilnost – konkurs: Univerzitet u Glasgowu, Škotska, Velika Britanija (studenti)

Erasmus+ program

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: VELIKA BRITANIJA (ŠKOTSKA)
 • Grad: GLASGOW
 • Institucija: UNIVERZITET U GLASGOWU
 • Erasmus kod: UK GLASGOW01

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

 • Vrsta dostupnih mobilnosti u ovom konkursu:
  • studenti:
   • bachelor
   • master
   • doktoranti
 • Period mobilnosti (studenti mogu odabrati jedan od ponuđenih perioda): 
  • zimski semestar 2022/2023 (septembar – decembar)
  • ljetni semestar 2022/2023 (januar – maj)
  • cijela akademska godina (septembar – maj)
 • Studijske oblasti (aktivnosti) definisane sporazumom na koje se možete prijaviti: istorija, arheologija, političke nauke i društvo
 • Napomena:
  • ukoliko pronađete opciju koja nije ponuđena sporazumom, provjerite sa kolegama u Glasgowu možete li se prijaviti na istu.
  • medicina, veterina i stomatologija nisu uključeni u ovu ponudu i studenti iz ovih oblasti se ne mogu prijaviti.
 • Link: https://www.gla.ac.uk/study/visiting/studyabroadexchange/studyabroadprogramme/coursecatalogue/
 • Kontakt: visiting-students@glasgow.ac.uk

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (naveden ispod). Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

 • Nominacijsko pismo
 • Prepis ocjena (nije potrebno prevoditi na engleski jezik)
 • Ugovor o učenju – ne treba biti potpisan u trenutku prijave, samo nek sadrži listu predmeta koje biste pratili (u dogovoru sa vašim prodekanom/esom)

Dodatni dokumenti

 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (ovdje su ponuđeni primjeri šta će Univerzitet u Glasgowu prihvatiti kao dokaz)
 • doktoranti: dostavljaju prijedlog istraživanja (research proposal)

Rok za prijavu

 • Konkurs je objavljen: 11.03.2022.
 • Rok za prijavu: 14.04.2022.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.