Katolički univerzitet u Lilleu, Francuska (osoblje staff week)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Katolički univerzitet u Lilleu
 • Erasmus kod: F LILLE11
 • Država: Francuska
 • Period boravka: 21-25. mart 2022. (radni datumi)
 • Ponuđene studijske oblasti: Kako je KU Lille odabrao inovacije u nastavi-učenju i iskustvo studenata i održivi razvoj kao dva glavna strateška polja istraživanja i djelovanja u cijelom kampusu, njihova sedmica obuke će biti uglavnom fokusirana na ove dvije teme. Naravno, biće i vremena posvećeno umrežavanju i sastancima sa vašim kolegama u Lilu.
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: PIECHOWIAK Céline celine.piechowiak@univ-catholille.fr
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
   • Poziv je namijenjen kolegama sa partnerskih univerziteta K.U. Lille, uključeni u projekte održivog razvoja i/ili inovacije/studentsko iskustvo i internacionalizaciju na matičnom univerzitetu. Možda će se morati ograničiti broj predstavnika po univerzitetu.
 • Ukupan broj stipendija:
  • training: 3
  • Napomena: neke administrativne naknade mogu se odbiti od granta (maks. iznos: 100 €)

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Nominacijsko pismo
  • Ugovor o mobilnosti (teaching) – potpisano od strane kandidata i dekana
  • CV biografija sa publikacijama
 • Nenastavno osoblje
  • Nominacijsko pismo
  • Ugovor o mobilnosti (training) – potpisano od strane kandidata i dekana
  • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 17. januara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 27. januar 2022. godine

Pročitajte za više informacija: