Univerzitet u Aalenu, Njemačka

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 3
  • nastavno osoblje (teaching): 2
  • nenastavno osoblje (training): 1

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   

Studenti

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o učenju
  • Dokaz o poznavanju stranog jezika
  • Prepis ocjena
  • Sken pasoša
  • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 13. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: samo za studente je pomjeren do 10, novembra 2021.)

Pročitajte za više informacija: