KONKURSI

PRAVILA PRIJAVE NA OTVORENE KONKURSE

  1. Konkursi su namijenjeni studentima koji su upisani, odnosno osoblju koje je stalno zaposleno na Univerzitetu u Sarajevu. Studenti i osoblje drugih univerziteta se ne mogu prijaviti na ove konkurse (oni trebaju da se obrate uredima na njihovim univerzitetima za ove ili slične mogućnosti)!
  2.  U tekstu konkursa je naglašeno ko se može prijaviti, na koju instituciju, u kojem periodu, koje dokumente trebate poslati i do kojeg datuma. Potrebno je da se poštuju pravila konkursa i zadati rokovi, u protivnom svaka nepotpuna ili zakašnjela dokumentacija neće biti prihvaćena!
  3. Student se može prijaviti na samo jedan otvoreni konkurs. U slučaju dobijanja negativnog odgovora, a otvoreni su ostali konkursi, može se prijaviti ponovo na drugi. Prijavljivanje na dva ili više konkursa istovremeno nije dozvoljeno!
  4. Prema pravilima Erasmus+ programa, kao i prema Pravilniku o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu, student se može prijaviti na ukupno dvije mobilnosti u toku jednog ciklusa studija!
  5. Studenti završnih godina jednog ciklusa se ne mogu prijavljivati na konkurs koja pretpostavlja mobilnost u narednom ciklusu (npr. student zadnjeg semestra BA ciklusa se ne može prijaviti na prvi semestar MA ciklusa studija)!
  6. Osoblje (nastavno ili administrativno) se može prijaviti na više konkursa (preporuka je dvije mobilnosti u toku akademske godine).
  7. Prednost prilikom odabira studenta odnosno osoblja imaju oni kandidati koji dosad nisu imali priliku koristiti ovu mobilnost.
  8. Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/ finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).