Marie Skłodowska Curie aktivnosti – online seminar

Poziv za istraživače i organizacije koje se bave istraživanjem sa područja #WesternBalkans!

Dana 24. i 25. marta 2021. godine će se održati online seminar na temu Marie Skłodowska Curie aktivnosti i stipendija #MSCA!

Prijaviti se možete kontaktiranjem na email ➝ MSCAWB2021@vo-europe.eu#HorizonEU @REA_research