Održan drugi Erasmus+ info dan

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je održala i drugi od dva informativna dana povodom otvorenih poziva za mobilnost preko Erasmus+ programa. Otvoreni pozivi su namijenjeni za mobilnost studenata i osoblja univerziteta u Sarajevu u zimskom ili ljetnom semestru akademske 2021/2022. godine.

Tim povodom, prvog dana održana je prezentacija na kojoj su predstavljene Erasmus+ mogućnosti, instrukcije za prijavu, savjeti za pripremanje dokumenata, kao i šta raditi nakon što dobijemo informaciju da smo odabrani za mobilnost.

PREZENTACIJA: ERASMUS+ MOGUĆNOSTI ZA STUDENTE I OSOBLJE INFO DAN Download

Drugog dana pozvali smo predstavnike visokobrazovnih institucija čiji su pozivi otvoreni da uživo pričaju sa našim studentima i osobljem o mogućnostima za mobilnost. Koristeći prednosti virtuelnih aplikacija, svaka inostrana partnerska institucija je imala svoju “sobu” u koju su svi zainteresovani mogli ući, upoznati se i pitati o mobilnosti, te na taj način dobiti potrebne informacije kako bi njihova prijava bila uspješna.

Svi konkursi su dostupni na početnoj web stranici ili na linku otvoreni konkursi.