Nacionalni Erasmus+ informativni dan – online sesija za BiH

Nacionalni Erasmus+ ured u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Evropskom agencijom za obrazovanje, kulturu i audiovizuelnu komunikaciju (EACEA) organizuje informativni Erasmus+ dan povodom otvorenog Erasmus+ poziva koji će se održati 16. decembra 2021. godine od 10:00 do 14:00 sati putem Zoom aplikacije.

Cilj događaja je promocija međunarodne dimenzije Erasmus+ programa 2021-2027 u oblasti visokog obrazovanja, uključujući izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodnu kreditnu mobilnost, Erasmus Mundus akcije (Erasmus Mundus Joint Masters i Erasmus Mundus Design Measures ), Jean Monnet Action i Virtual Exchanges.

Ovim putem vas pozivamo da prisustvujete, kao i da ovu informaciju distribuirate putem vaših web i društvenih stranica. Poseban poziv se upućuje zainteresovanom nastavnom i nenastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu koji planiraju podnositi projektne prijave u ovom pozivu. Veoma je bitno imati potencijalne koordinatore na ovom info danu kako bi dobili sve potrebne informacije.

Događaj će se održati na engleskom jeziku bez prijevoda. Ulaz je slobodan (registracija nije potrebna):

Podsjećamo sve zainteresovane sa Univerziteta u Sarajevu koji planiraju podnositi projektnu prijavu, da su procedura podnošenja prijavnih dokumenata na potpis rektoru kao i podaci o Univerzitetu u Sarajevu detaljno dati i objašnjeni na https://international.unsa.ba/kako-pripremiti-prijavnu-dokumentaciju-prema-rektoratu/.