Nastavno / naučno osoblje Univerziteta u Sarajevu koje želi ići na međunarodnu razmjenu

Prije nego se odlučite prijaviti na otvorene konkurse za međunarodnu mobilnost, provjerite kraće uputstvo kako se prijaviti, a zatim i da li ispunjavate uslove da se prijavite. Ne zaboravite da morate biti zaposlenik Univerziteta u Sarajevu. Nakon toga, u tekstu konkursa provjerite da li je dostupno vaše studijsko polje ili aktivnost koju biste obavljali na partnerskoj instituciji. Nastavno/naučno osoblje se prijavljuje za mobilnost “teaching” odnosno držanje predavanja (što podrazumijeva fizičko prisustvo u sali sa studentima). U posebnim uslovima (kada je to naglašeno u konkursu), nastavno/naučno osoblje se može prijaviti i za opciju “training”.

Veoma je bitno da dostavite tačno pripremljene dokumente kako je i naglašeno u konkursu i do naznačenog roka.

Svaki objavljeni konkurs nudi i mogućnost finansijske podrške za troškove života i putne troškove. Ukoliko dobijete mogućnost i vaša prijava bude prihvaćena, budite spremni da ćete neke troškove u početku sami snositi, ali će vam biti refundirani nakon dolaska.

Trebate još informacija? Pročitajte iskustva sa Erasmus+ razmjene naših studenata i osoblja koji su već boravili na evropskim partnerskim institucijama.

Nemate više sumnji? Pogledajte koji su dostupni konkursi za vas. Ne zaboravite da gledate konkurse označene sa vrstom mobilnosti: teaching.

S T I P E N D I J E & K O N K U R S I