Studenti – praksa

U okviru studiranja, studenti mogu obaviti praksu u inostranstvu (u sklopu obaveznih predavanja ili fakultativno). U oba slučaja postoje mnoge opcije za ovu vrstu mobilnosti. Prije svega treba se definisati da li je ista tražena/ uslovljena u okviru nastavnog programa po kojem studirate na matičnom univerzitetu ili to radite mimo nastavnog programa.

Iako je Erasmus+ program sinomin za međunarodnu mobilnost (koji uključuje i praksu – internship / traineeship), Bosna i Hercegovina (pa samim time i Univerzitet u Sarajevu) nije imala tu mogućnost do 2019. godine. Ta mogućnost je od tad otvorena, no kako su mnogi sporazumi sa našim evropskim partnerima potpisani još prije 2019. godine mnogi univerziteti je nisu uključili. Također, imajući u vidu da su naši partneri univerziteti, a ne inostrane kompanije, mogućnosti za obavljanje prakse preko Erasmus+ programa je ograničen. Mogućnosti koje su ponuđene našim studentima za praksu preko Erasmus+ programa su objavljeni u okviru konkursa na našim oficijelnim web stranicama (www.unsa.ba/stipendije i https://international.unsa.ba/stipendije-i-konkursi/).

Vrlo često nam se obrate studenti sa informacijom da su pronašli Erasmus praksu ili da su ih prihvatili, te upitom šta da rade dalje. To nažalost ne bude ostvareno jer je riječ o mogućnostima koje su dostupne studentima iz “programskih” zemalja (zemlje članice EU, Norveška, Srbija, Turska, Sjeverna Makedonija, Lihtenštaj i Island). No, kako se često “ne vodi računa” da Bosna i Hercegovina nije među ovim zemljama, dešava se da studenti budu prihvaćeni te da se traži nominacija i finansiranje od strane matičnog univerziteta – što je nemoguće jer Univerzitet u Sarajevu ne raspolaže sa Erasmus+ budžetima.

Dakle, studenti Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti na Erasmus+ praksu (uz finansijsku podršku) samo ukoliko je objavljen poziv za praksu sa našim Erasmus+ partnerima na našim oficijelnim web i društvenim stranicama.  Sve druge opcije koje pronađete Univerzitet u Sarajevu ne može podržati niti administrirati jer ne postoji odgovarajući sporazum kojim se to uređuje.

Druge opcije obavljanja prakse ili volontiranja možete naći preko studentskih asocijacija na članicama Univerziteta u Sarajevu.