Studenti – praksa

U okviru studiranja, studenti mogu obaviti praksu u inostranstvu (u sklopu obaveznih predavanja ili fakultativno). U svakom slučaju postoje mnoge opcije za ovu vrstu mobilnosti. Prije svega treba se definisati da li je ista tražena/ uslovljena u okviru nastavnog programa po kojem studirate na matičnom univerzitetu.

Iako je Erasmus+ program sinomin za međunarodnu mobilnost (koji uključuje i praksu – internship / traineeship), Bosna i Hercegovina (pa samim time i Univerzitet u Sarajevu) nije imala tu mogućnost do 2019. godine. Ta mogućnost je od tad otvorena, no kako su mnogi sporazumi sa našim evropskim partnerima potpisani još prije 2019. godine mnogi univerziteti je nisu uključili. Također, imajući u vidu da su naši partneri univerziteti, a ne inostrane kompanije, mogućnosti za obavljanje prakse preko Erasmus+ programa je ograničen.

Vrlo često nam se obrate studenti sa informacijom da su pronašli Erasmus praksu ili da su ih prihvatili, te upitom šta da rade dalje. To nažalost ne bude ostvareno jer je riječ o mogućnostima koje su dostupne studentima iz “programskih” zemalja (zemlje članice EU, Norveška, Srbija, Turska, Sjeverna Makedonija, Lihtenštaj i Island). No, kako se često “ne vodi računa” da Bosna i Hercegovina nije među ovim zemljama, dešava se da studenti budu prihvaćeni te da se traži nominacija i finansiranje od strane matičnog univerziteta – što je nemoguće jer Univerzitet u Sarajevu ne raspolaže sa Erasmus+ budžetima.

Dakle, vodite računa da vama dostupne mobilnosti za obavljanje prakse u inostranstvu objavljene na našoj web stranici i društvenim stranicama su jedine koje omogućavaju finansijsku podršku. Sve drugo, Univerzitet u Sarajevu nije u mogućnosti podržati.

Druge opcije obavljanja prakse ili volontiranja možete naći preko studentskih asocijacija na članicama Univerziteta u Sarajevu.