Politehnički institut u Leiriji, Portugal

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu. Potrebno je da dobro pročitate konkurs i pripremite svoju prijavu prema zadatim uputama.

O visokoobrazovnoj instituciji:

 • Institucija: Politehnički institut u Leiriji
 • Erasmus kod: P LEIRIA01
 • Država: Portugal
 • Ponuđene studijske oblasti: inžinjering, informatika, mediji
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: ana.boaventura@ipleiria.pt
 • Više o univerzitetu:

Prijava za mobilnost i stipendiju:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti prvog (bachelor) i drugog (master) ciklusa studija UNSA
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2
  • nastavno/naučno osoblje: 0
  • nenastavno osoblje: 0

Način prijave i dokumenti:

 • Prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu tako što ćete:
  • ispuniti online obrazac (ispod) i
  • dostaviti tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), studenti će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.  Ukoliko se prijavljujete samo na jednu, drugu opciju ostavite praznu.

Studenti

NAPOMENA: u ovom trenutku potpisi na ugovor o učenju nisu potrebni, samo lista predmeta koje biste slušali.


Rok za prijavu:

 • Konkurs objavljen: 28. oktobra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 10. novembra 2021. godine

Pročitajte za više informacija: