Univerzitet u Prešovu, Slovačka

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Prešovu
 • Erasmus kod: SK PRESOV01
 • Država: Slovačka
 • Period boravka: virtuelna mobilnost tokom ljetnog semestra 2020/2021
 • Ko se može prijaviti: nastavno osoblje UNSA (virtuelna mobilnost)
 • Ponuđene studijske oblasti: https://www.unipo.sk/en/en/faculties/
 • Kontakt sa partnerskog univerziteta: Ema Fricekova ema.fricekova@unipo.sk
 • Ukupan broj stipendija: 1

U pitanju je virtuelna mobilnost za nastavno osoblje koji bi praktično učestvovali u obrazovnom programu našeg univerziteta u odgovarajućoj oblasti. Nastavno osoblje bi imali gotovo sve karakteristike uobičajene mobilnosti nastavnika, osim putovanja u Prešov i Erasmus+ stipendije. Stipendija (Erasmus+ grant) neće biti osigurana jer bi to bila virtualna mobilnost. Potpisat će sporazum o mobilnosti za virtualnu mobilnost i dobiti potvrdu od našeg univerziteta da su sudjelovali u Erasmus mobilnosti.

 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
Potrebni dokumenti:Nastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Ugovor o mobilnosti – teaching
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 11. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 31. mart 2021. godine

Pročitajte: