Međunarodna Erasmus+ mobilnost – konkurs: Radboud univerzitet, Nizozemska (ljetna škola)

Erasmus+ program

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: NIZOZEMSKA
 • Grad: NIJMEGEN
 • Institucija: RADBOUD UNIVERZITET
 • Erasmus kod: NL NIJMEGE01

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

 • Vrsta dostupnih mobilnosti u ovom konkursu:
  • doktoranti (PhD)
  • training (obuka)
 • Period mobilnosti (boravka): JUNI/JULI 2022
 • Studijske oblasti (aktivnosti) definisane sporazumom na koje se možete prijaviti: RU poziva doktorante, istraživače i osoblje da učestvuju u ljetnoj školi 2022. “Radboud ljetnu školu” organizuje Univerzitet Radboud, jedan od vodećih akademskih centara izvrsnosti u Nizozemskoj. Učešće u ljetnoj školi Radboud odlična je prilika za učesnike da istraže njihove akademske kurseve, podržane njihovim metodama učenja zasnovanim na istraživanju. Osim toga, unaprijedit će svoje vještine i proširiti međunarodnu mrežu. Ove godine će oboriti njihov lični rekord predavanjem 81 predmeta! 81 kurs koji se nudi podijeljen je u 12 oblasti rada i svi ih predaju na engleskom jeziku od strane njihovog nastavnog osoblja. Program za 2022. će biti siguran, fleksibilan i u skladu sa propisima o Covid-19. Svi kursevi ljetne škole otvoreni su za naše doktorante i osoblje. Skreće se pažnja na kurseve u poslednje dvije sedmice juna. Nudi se više od 30 različitih kurseva isključivo posvećenih vještinama istraživačkih metoda u oblasti društvenih nauka. Svi predmeti će se izvoditi na engleskom jeziku te se očekuje odlično poznavanje jezika i aktivno učešće naših učesnika tokom predavanja.
 • Link: https://www.ru.nl/radboudsummerschool/courses/overview-courses-2022/
 • Kontakt: radboudsummerschool@ru.nl

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (naveden ispod). Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

 • Nominacijsko pismo
 • CV biografija

Dodatni dokumenti

 • n/a

NAPOMENA

 • U ovom trenutku ugovor o mobilnosti nije potreban, ukoliko budete odabrani poslaće vam se unaprijed pripremljen dokument.
 • Dostupno je 8 mjesta

Rok za prijavu

 • Konkurs je objavljen: 21.02.2022.
 • Rok za prijavu: 16.03.2022.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.