Univerzitet u Almeriji (osoblje)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Almeriji
 • Erasmus kod: E
 • Država: Španija
 • Period boravka: mobilnost mora biti implementirana do juna 2022. godine
 • Ponuđene studijske oblasti: oblasti dostupne na https://www.ual.es/en
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: sripro@ual.es
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • teaching/training: 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
 • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
 • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Nominacijsko pismo
  • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 01. februara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 15. februar 2022. godine 

Pročitajte za više informacija: