Univerzitet u Jaenu, Španija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu. Potrebno je da dobro pročitate konkurs i pripremite svoju prijavu prema zadatim uputama.

O visokoobrazovnoj instituciji:


Prijava za mobilnost i stipendiju:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti prvog (bachelor), drugog (master) i trećeg (doktorant) ciklusa studija na UNSA
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ukupan broj stipendija:
  • Studenti: 3
  • Nastavno/naučno osoblje (teaching): 0
  • Nenastavno osoblje (training): 0

Način prijave i dokumenti:

 • Prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu tako što ćete:
  • ispuniti online obrazac (ispod) i
  • dostaviti tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), studenti će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.  Ukoliko se prijavljujete samo na jednu, drugu opciju ostavite praznu.

Studenti

 • Online obrazac – ispuniti
 • Dokumenti:
  • Prepis ocjena – detaljnije – prevedeno na engleski jezik
  • Sken pasoša
  • CV biografija
 • NAPOMENA: U ovom trenutku nisu potrebni potpisi na ugovoru o učenju, samo ispunjene rubrike i lista predmeta koje bi student pratio. Također, u ovom trenutku dokaz o poznavanju stranog jezika nije potreban.

Rok za prijavu:

 • Konkurs objavljen: 26. oktobra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 10. novembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: