Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Kragujevcu
 • Erasmus kod: RS KRAGUJE01
 • Država: Srbija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: jezici, inžinjering, pedagogija
 • Kontakt sa partnerskog univerziteta:  erasmus@kg.ac.rs
 • Ukupan broj stipendija: Univerzitet u Kragujevcu je otvorio poziv na nivou BiH, odnosno uključujući i više bh. partnere sa kojima je sklopljen sporazum. Tako da konačnu odluku o broju odobrenih stipendija donose oni na osnovu svojih kriterija i reciprociteta, te davanja prednosti onima koji nisu koristili.
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudentNastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenjux
Ugovor o mobilnosti – teachingx
Prepis ocjenax
Dokaz o poznavanju stranog jezikax
CV biografija
Pozivno pismox
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 11. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 25. maj 2021. godine

Pročitajte: