Univerzitet u Lodžu (osoblje – staff week)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Lodžu
 • Erasmus kod: PL LODZ01
 • Država: Poljska
 • Period boravka: 16-20. maj 2022. (radni datumi)
 • Ponuđene studijske oblasti: Univerzitet u Lodžu sa zadovoljstvom vas poziva da učestvujete u Sedmici međunarodnog osoblja Erasmus+ (Izgradite svoju internacionalizaciju) koja će se održati između 16. i 20. maja 2022. u Lodžu. Preliminarni program možete pronaći u prilogu. Sedmica međunarodnog osoblja će se baviti holističkom internacionalizacijom akademske zajednice: studenata, istraživača, nastavnika i administrativnog osoblja, dijeleći svoja iskustva. Različita gledišta – npr. od osoblja kancelarije za međunarodne odnose, odeljenja za promociju UL i fakulteta – nadamo se da će vam dati opštu perspektivu o tome kako pristupiti ovoj temi. Sedmica osoblja će se bazirati na radionicama koje će voditi osoblje UL, ali će biti vremena i prostora za razmjenu i diskusiju o temama sa svim učesnicima! Od vas će se tražiti da se pripremite za događaj prikupljanjem informacija sa vašeg univerziteta relevantnih za temu. Sedmica osoblja je organizovana za osoblje međunarodnih odjela visokoškolskih ustanova koji se aktivno bave direktnim uslugama vezanim za prijem studenata, programe razmjene, međunarodnu promociju i upravljanje projektima. Imajte na umu da će broj učesnika biti ograničen prema broju administrativnih mobilnosti odobrenih vašoj ustanovi.
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: creditmobility@uni.lodz.pl
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • training: 1

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno/nenastavno osoblje
  • Nominacijsko pismo
  • Ugovor o mobilnosti (training) – potpisano od strane kandidata i dekana
  • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 17. januara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 27. januar 2022. godine (produženo do 02. februara 2022.)

Pročitajte za više informacija: