Univerzitet u Mariboru, Slovenija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu. Potrebno je da dobro pročitate konkurs i pripremite svoju prijavu prema zadatim uputama.

O visokoobrazovnoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Mariboru
 • Erasmus kod: SI MARIBOR01
 • Država: Slovenija
 • Ponuđene studijske oblasti: geografija, poljoprivreda, medicina, obrazovanje, strani jezici, pravo, zdravstvene studije
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: alenka.marusic@um.si
 • Više o univerzitetu:

Prijava za mobilnost i stipendiju:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti prvog (bachelor), drugog (master), integrisano i trećeg (doktorant) ciklusa studija UNSA
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022
 • Ukupan broj stipendija: broj stipendija se odnosi na više partnerskih institucija u BiH
  • studenti: 2
  • nastavno/naučno osoblje: 0
  • nenastavno osoblje: 0

Način prijave i dokumenti:

 • Prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu tako što ćete:
  • ispuniti online obrazac (ispod) i
  • dostaviti tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), studenti će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.  Ukoliko se prijavljujete samo na jednu, drugu opciju ostavite praznu.

Studenti


Rok za prijavu:

 • Konkurs objavljen: 28. oktobra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 18. novembra 2021. godine

Pročitajte za više informacija: