Univerzitet u Valladolidu, Španija (osoblje UNSA)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Valladolidu
 • Erasmus kod: E VALLADO01
 • Država: Španija
 • Period boravka: mobilnost mora biti implementirana do jula 2022. godine
 • Ponuđene studijske oblasti: sve što je dostupno na jeziku na kojem možete pratiti (osim medicine i zdravstvenih nauka)
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: ka107.erasmusplus@uva.es
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje UNSA (boravak 7 dana)
  • nenastavno osoblje UNSA (boravak 7 dana)
 • Ukupan broj stipendija:
  • ukupno je dostupno 10 stipendija na nivou cijele BiH (pored UNSA tu su još dva partnera)

Dokumenti:

 • Photograph
 • Passport or national identity document
 • Curriculum vitae following the EUROPASS model (https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae)
 • Letter of recommendation
 • Certificate position at their home institution – ovdje dostavljate nominacijsko pismo
 • Certificate of a command of languages
 • Signed mobility proposal
 • Letter of motivation
 • In cases of economically or socially disadvantaged applicants, this must be accredited by providing the pertinent documents in their home country.
 • In the case of applicants with disabilities, applicants must upload the documents required to accredit said situation in their home country.
 • Declaration of compliance with tax and national insurance obligations in the matter of grants. This declaration must be signed by the applicant.

 • Konkurs objavljen: 25. februara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 11. mart 2022. godine 

Pročitajte za više informacija: