Webinari Evropske univerzitetske asocijacije (EUA)

U narednim sedmicama EUA će biti domaćin nekoliko webinara na teme naučnog izdavaštva, finansiranja univerziteta prema 2030. i ozelenjavanja u evropskim institucijama visokog obrazovanja. Drago mi je što vas pozivam da prisustvujete jednom ili više ovih internetskih događaja.

Od 18. maja do 15. juna, EUA će biti domaćin četverodijelne serije webinara „Univerziteti i budućnost naučnog izdavaštva“. Svaki webinar održat će se od 14.00 do 15.30 CEST (centralnoevropsko ljetno vrijeme).

  • 18. maj: Webinar I – U nepoznato: najverovatnije budućnosti za objavljivanje u otvorenom pristupu
  • 25. maj: Webinar II – Univerziteti i obećanja objavljivanja pod vodstvom naučnika
  • 08. juni: Webinar III – Quo vadis, transformativni ugovori?
  • 15. juni: Webinar IV – Budimo praktični: usklađivanje institucionalne akcije sa planom S

(Završni webinar rezerviran je za članove EUA na poziv.)

Nakon strateških razmišljanja u izvještaju za 2020. godinu „Čitaj i objavljuj ugovore u kontekstu dinamičnog naučnog sistema izdavanja“, EUA nudi ovu seriju webinara s ciljem podizanja svijesti među univerzitetima o njihovoj ulozi u razvoju sistema izdavanja otvorenog pristupa.

Završni webinar je u partnerstvu s cOAlition S i rezerviran je za članove EUA na poziv.

Registrirajte se

Obraćajući se najnovijim trendovima finansiranja univerziteta u Evropi, EUA-in webinar „Univerzitetsko finansiranje prema 2030: povećanje vatrene moći u postpandemijskoj fazi“ održat će se u četvrtak, 27. maja 2021. od 14.00 do 15.00 CEST i pružit će priliku za raspravu o podacima o finansiranju okupljeni iz cijele Evrope u Opservatoriji EUA za javno finansiranje.

Registrirajte se

Pokazujući posvećenost sektora visokog obrazovanja ekološkoj održivosti, EUA će od 31. maja do 4. juna biti domaćin serije vebinara „Ozelenjavanje u evropskim institucijama visokog obrazovanja“. Svaki webinar održat će se od 14.00 do 15.00 CEST. Nalazi nedavnog EUA istraživanja o ozelenjavanju uokvirit će raspravu s predstavnicima visokoškolskih ustanova i šireg sektora:

  • 31. maj: Webinar I – Ekološka održivost i budućnost mobilnosti i internacionalizacije
  • 03. juni: Webinar II – Ekološka održivost učenja i poučavanja
  • 04. juni: Webinar III – Univerzitetske strategije i akcije za održivost životne sredine

Tema održivosti okoliša također će biti predstavljena u nizu drugih aktivnosti EUA paralelno sa Zelenom sedmicom EU od 31. maja do 4. juna 2021. godine.

Registrirajte se

Svi ovdje navedeni webinari su besplatni. Registracije ostaju otvorene do početka događaja. Za bilo kakva pitanja, molimo kontaktirajte event@eua.eu.

Više informacija je dostupno na: https://cdn.flxml.eu/r-8a622c7b586e588116692141e4196b02998800a2f0f38c9d