Ca Foscari univerzitet u Veneciji, Italija

JUNIA ISA Institut za agrikulturu u Lilleu, Francuska

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (2)
 • Vrsta mobilnosti:  Master
 • Više informacija o inostranoj instituciji: https://www.junia.com/en/
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: Vira WANNEPAIN vira.wannepain@junia.com
 • Rok za prijavu: 13.10.2022. (objavljeno 12.09.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • mobilnost traje od januara do maja 2023
  • oblasti: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, INGEB
  • mobilnost osoblja sa pomenutih oblasti se odnosi na učešće u staff weeku 24-28/10/2022

Palacky univerzitet u Olomoucu, Češka Republika

3. IAEA Maria Sklodowska-Curie program stipendiranja

Nacionalni Erasmus+ ured u BiH nas je obavijestio da je prijava na 3. IAEA Maria Sklodowska-Curie program stipendiranja (MSCFP) otvoren i da će se zatvoriti 30. septembra 2022. Godine. Za više informacija o programu i uslovima posjetite link:

Ove godine IAEA ima za cilj da odabere 150 studenata.

Program stipendiranja IAEA Marie Sklodowska-Curie (MSCFP) pokrenuo je 2020. godine generalni direktor IAEA u nastojanju da poveća broj žena u nuklearnom polju, podržavajući inkluzivnu radnu snagu muškaraca i žena koji doprinose i pokreću globalne nauke i tehnološke inovacije. Program ima za cilj da inspiriše i ohrabri mlade žene da ostvare karijeru u oblastima vezanim za nuklearnu energiju, pružajući visoko motivisanim studentima stipendije za magistarske programe i priliku da nastave stažiranje uz pomoć IAEA. Stipendije se dodjeljuju godišnje, za 100+ studentica, ovisno o raspoloživosti sredstava. Prilikom odabira studenata uzima se u obzir geografska i stručna raznolikost, pored uslova ispunjavanja kriterija. Odabrani studenti dobijaju do 20.000 evra za troškove školarine i do 20.000 evra za troškove života za njihov master program. Po završetku studija, studentima se takođe daje prilika da obave praksu do 12 mjeseci u IAEA-i, njenim partnerskim organizacijama, kao i industriji. Pored toga, studentima se pruža mogućnost da prisustvuju i učestvuju u raznim edukativnim, profesionalnim i mrežnim događajima. Od svog pokretanja 2020. godine, MSCFP je primio 1042 prijave, odabravši 210 studenata iz 93 države članice koji studiraju u 53 zemlje širom svijeta. Predviđeno je da program raste svake godine kako bi se osiguralo da više žena ima priliku da nastavi napredno obrazovanje u oblastima vezanim za nuklearnu energiju.

Promotivni materijal:

Međunarodna Erasmus+ mobilnost: Univerzitet u Valladolidu, Španija (staff week)

Erasmus+ program

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: ŠPANIJA
 • Grad: VALLADOLID
 • Institucija: UNIVERZITET U VALLADOLIDU
 • Erasmus kod: E VALLADO01

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

 • Vrsta dostupnih mobilnosti u ovom konkursu:
  • training
 • Period mobilnosti (boravka): zimski semestar 2022/2023 (17-21. oktobar 2022)
 • Studijske oblasti (aktivnosti): u pitanju je staff week čija je tematika: Erasmus+ KA107 / KA171, internacionalizacija VŠU, aktivnosti umrežavanja sa akademskim osobljem Univerziteta u Valladolidu kao i sa nekim partnerima iz Erasmus+ KA107/KA171, pored zanimljivih kulturnih aktivnosti. Prema uputama kolega sa Univerziteta u Valladolidu ovaj staff week ima za cilj prijem administrativnog osoblja iz međunarodnih kancelarija njihovih partnerskih institucija. Osoblje koje učestvuje mora biti uključeno u internacionalizaciju VŠU kod matične institucije.
 • Link: https://international.unsa.ba/wp-content/uploads/Preliminary-Agenda-7th-Staff-Week-UVa_KA107.pdf
 • Kontakt: ka107.erasmusplus@uva.es

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Napomena: plaćat će se kotizacija od 100 eura koja pokriva društvene aktivnosti i putovanje u Segoviju + dva obilaska sa vodičem (Valladolid i Segovia). Ova naknada će se odbiti od vaše individualne podrške.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da se direktno prijavite Univerzitetu u Valladolidu preko njihovog obrasca na https://uvamobplus.uva.es/publico/apply do naznačenog roka. Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

Lista dokumenata je data u tekstu konkursa Univerziteta u Valladolidu (strana 5).

NAPOMENA

 • Dostupne su 3 stipendije za bh. partnerske institucije (dakle broj nije samo za UNSA)

Rok za prijavu

 • Konkurs je objavljen: 05.07.2022.
 • Rok za prijavu: 20.07.2022. do 23:59h CEST

NAPOMENA: ne zaboravite da se prijavljujete direktno Univerzitetu u Valladolidu. Ne prijavljujete se našoj službi.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.

Stipendije za studiranje u Rumuniji

Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH obaviješteni smo da će Ministarstvo preduzetništva i turizma Rumunije započeti proces selekcije kandidata za dodjelu 40 stipendija stranim državljanima koji žele studirati u Rumuniji od akademske 2022/2023. godine.

Stipendije se dodjeljuju za 3 nivoa studija, a pokrivaju:

 • prijemnu godinu za učenje rumunskog jezika,
 • besplatnu školarinu,
 • besplatan smještaj (smještaj će se obezbijediti prema raspoloživosti, u studentskim domovima),
 • novčana sredstva za pokrivanje troškova života,
 • popuste za domaći javni prevoz i zdravstveno osiguranje uz slučaju nužde,
 • oslobađanje od plaćanja registracije i administrativnih taksi za upis.

Prijave se mogu podnijeti elektronski do 31.07.2022. godine putem email adrese burse2022@dce.gov.ro.

Sve neophodne informacije o načinu prijave o studiranju u Rumuniji dostupne su na http://www.imm.gov.ro/ro/2018/11/13/acordarea-de-burse-de-studii-in-romania-pentru-cetatenii-straini/.

Međunarodna Erasmus+ mobilnost: Katolički univerzitet u Lilleu, Francuska (nastavno osoblje) – kratki konkurs

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: FRANCUSKA
 • Grad: LILLE
 • Institucija: KATOLIČKI UNIVERZITET U LILLEU
 • Erasmus kod: F LILLE11

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

 • Vrsta dostupnih mobilnosti u ovom konkursu:
  • teaching
 • Period mobilnosti (boravka): zimski semestar 2022/2023
 • Studijske oblasti (aktivnosti) definisane sporazumom na koje se možete prijaviti: one studijske oblasti koje ovaj univerzitet ima
 • Više informacija dostupno je na linku: https://www.univ-catholille.fr/en
 • Kontakt: vira.wannepain@junia.com 

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (naveden ispod). Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

OSOBLJE dostavlja sljedeće dokumente:

Katolički univerzitet u Lilleu nakon nominacije može tražiti dodatne dokumente od kandidata.

NAPOMENA

Broj dostupnih mobilnosti:

 • Nastavno osoblje: 1

Rok za prijavu

 • Konkurs je objavljen: 04.07.2022.
 • Rok za prijavu: 08.07.2022.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.

Međunarodna Erasmus+ mobilnost: Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka (osoblje) – kratki konkurs

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: GRČKA
 • Grad: SOLUN
 • Institucija: ARISTOTEL UNIVERZITET U SOLUNU
 • Erasmus kod: G THESSAL01

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

 • Vrsta dostupnih mobilnosti u ovom konkursu:
  • teaching
  • training
 • Period mobilnosti (boravka): zimski semestar 2022/2023 (period 01. oktobar – 31. decembar 2022.)
 • Studijske oblasti (aktivnosti) definisane sporazumom na koje se možete prijaviti: na ovaj konkurs se mogu prijaviti nastavno/naučno/umjetničko i nenastavno osoblje UNSA pod uslovom da ima odgovarajući program
 • Više informacija dostupno je na linkovima:
 • Kontakt: eurep-projects@auth.gr 

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (naveden ispod). Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

OSOBLJE dostavlja sljedeće dokumente:

Dodatni dokumenti:

 • Ugovor o mobilnosti (teaching ili training) u ovom trenutku ne dostavljate na ovaj poziv. Međutim, nakon nominacije, odabrani kandidati će morati dostaviti ispunjen i potpisan ugovor tako da je naš sajet da ga već pripremite za svaki slučaj.

NAPOMENA

Broj dostupnih mobilnosti:

 • teaching: 1 (za cijelu BiH)
 • training: 2 (za cijelu BiH)
 • Konkurs je objavljen: 27.06.2022.
 • Rok za prijavu: 11.07.2022.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.

10 stipendija za master studij u Ankoni

Politehnički univerzitet Delle Marche u Ankoni otvara poziv za dodjelu 10 (Jadransko-jonska inicijativa) stipendija za inostrane studente, koje se nude se studentima iz zemalja povezanih sa Evropskom strategijom za Jadransko-jonsku regiju – EUSAIR (ispod). Stipendije finansira Ministarstvo za strane poslove i međunarodnu saradnju Republike Italije.

Ko se može prijaviti?

Građani Jadransko-jonske regije – EUSAIR (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija i Slovenija).

Ponuda za obuku

Studenti se mogu pridružiti jednom od sljedećih magistarskih kurseva, koji se u potpunosti izvode na engleskom jeziku, a koje nudi Politehnički univerzitet Delle Marche u Ankoni:

 • Biomedicinsko inženjerstvo;
 • Environmental Engineering;
 • Inovacije i menadžment hrane i pića;
 • Međunarodna ekonomija i trgovina;
 • Zeleni industrijski inženjering

Stipendija

Stipendija iznosi 6.000,00 € za svaku akademsku godinu (maksimalno dvije akademske godine), bruto sve naknade za račun korisnika.

Naknade

Stipendisti će imati pravo na oslobađanje od školarine (osim regionalne takse koja iznosi 140,00 € i takse od 16,00 €)

Rok za prijavu: 08. jul 2022

Za više informacija pogledajte prilog.

Prijavite se za prijem: kliknite na link.

Erasmus+ mobilnost na Politehnički institut u Tomaru

 • Dr. Franjo Šarčević
 • Prirodno-matematički fakultet

Od 7. do 14. 5. 2022. boravio sam u Tomaru, Portugal, na sedmici za nastavno osoblje u sklopu Erasmus+ programa. Domaćin mi je bio Politehnički institut u Tomaru. Za studente tog instituta održao sam višečasovna predavanja “An introduction to the main concepts of topology” i “Some applications of topological methods in electrical engineering”, na kojima smo govorili o motivaciji i glavnim temama matematičke discipline zvane topologija, o upotrebi apstraktne algebre u topologiji te o nekim primjenama topoloških metoda, posebno u obradi signala.

Slobodno vrijeme sam s obitelji iskoristio za obilazak Tomara i Coimbre. Grad nas je oduševio čistoćom, zelenim površinama, prijatnošću ljudi, kulturnim sadržajima (posebno ističemo Convento de Cristo) i cijenama hrane i kave koje su dosta niže nego u Sarajevu i BiH.