Politehnički institut u Santaremu, Portugal

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (4)
 • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master
 • Trajanje mobilnosti:
  • studenti: 4-5 mjeseci
  • period: ljetni semestar 2022/2023 (februar – juni/juli 2023)
 • Više informacija o inostranoj instituciji:
  • dostupna studijska polja: pedagogija, biznis i administracija, poljoprivreda, njega bolesnika
  • link: preuzmite ovdje
 • Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: gmci@ipsantarem.pt
 • Rok za prijavu: 28.12.2022. (objavljeno 13.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Student:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Prepis ocjena || ne treba prevod
 • Kako pripremiti dokumente: na ovom linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ smo objasnili kako da pravilno pripremite, ispunite i date na potpis (gdje je potrebno) vaše prijavne dokumente
 • Napomena: n/a

Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (4); Nastavno (2)
 • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master, PhD, Teaching
 • Trajanje mobilnosti:
  • studenti: 4-5 mjeseci (doktoranti 3 mjeseca)
  • osoblje: 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja)
  • period: ljetni semestar 2023
 • Više informacija o inostranoj instituciji:
  • dostupna studijska polja: filologija (njemački, engleski, francuski, španski), pravo (samo za studente na drugom ciklusu ili završna godina prvog ciklusa)
  • link: https://www.uni-saarland.de/en/home.html
 • Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: e.klueh@io.uni-saarland.de
 • Rok za prijavu: 28.12.2022. (objavljeno 13.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Student:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Prepis ocjena || ne treba prevod
  • Osoblje:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Ugovor o mobilnosti
    • Teaching || za nastavno osoblje, pravilno popunjeno, ne treba potpis u ovoj fazi prijave
  • CV
 • Kako pripremiti dokumente: na ovom linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ smo objasnili kako da pravilno pripremite, ispunite i date na potpis (gdje je potrebno) vaše prijavne dokumente
 • Napomena:
  • u cilju veće promocije opcije teaching, nastavno osoblje treba da se prijavi za držanje predavanja
  • mobilnost se odobrava na osnovu iskazanog interesa institucije domaćina (odsjeka, katedre, ureda) te inostrana institucija zadržava pravo da ne dodijeli mobilnost u slučaju da nije iskazan interes za mobilnosti sa suprotne strane

Univerzitet u Pečuju, Mađarska

Univerzitet u Makedoniji, Solun, Grčka

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (2)
 • Vrsta mobilnosti: Traineeship (Praksa)
 • Više informacija o inostranoj instituciji: https://www.uom.gr/en
 • Ponuđene opcije (studenti za praksu):
 • Kontakt osoba sa inostrane institucije: chanioti@uom.gr
 • Rok za prijavu: 30.12.2022. (objavljeno 01.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • u pitanju su mjesta za praksu u trajanju od tri mjeseca (mart, april i maj 2023)

Middle East Tehnički univerzitet, Ankara, Turska

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (1)
 • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master, PhD
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: Cansu Bolgül cbolgul@metu.edu.tr
 • Rok za prijavu: 19.12.2022. (objavljeno 24.11.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena: 
  • u prvoj fazi prijave dostavljate ove tražene dokumente. Nakon nominacije, kolege će vas informisati o daljnim dokumentima koje trebate dostaviti
  • studenti prve godine bachelor studija se ne mogu prijaviti
  • studenti moraju pronaći predmet eu vrijednosti od 30 ECTS bodova
  • MA ili PhD studenti se mogu prijaviti za:
   • slušanje predmetne nastave i polaganje ispita ili
   • istraživanje za završnu tezu tako što će sami pronaći istraživačkog supervizora na METU koji je spreman prihvatiti da prati rad sa studentom. U ovom slučaju, student treba da dostavi pismo o prihvatanju (koje se može preuzeti ovdje) potpisano od strane dogovorenog supervizora i osoblja na METU. Bez ovog dokumenta student neće moći da sprovodi istraživanje na METU.

Politehnički institut u Beji, Portugal

Univerzitet u Valladolidu, Španija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (3)* – vidi napomenu
 • Vrsta mobilnosti:  PhD
 • Trajanje mobilnosti: 3-4 mjeseca (u periodu između februara i jula 2023. godine)
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
  • sve što je dostupno na odgovarajućem jeziku na kojem biste pratili osim medicine i zdravstvenih studija (link ispod). Vodite računa da neke članice mogu imati limitirane opcije za neke studije.
  • Link: https://uvamobplus.uva.es/publico/course
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: ka107.erasmusplus@uva.es 
 • Rok za prijavu: 02.12.2022. (objavljeno 18.11.2022.)
 • Prijavljujete se online putem platforme Univerziteta u Valladolidu
 • Dokumenti koje trebate pripremiti i unijeti u online formu (namjerno ostavljeni na engleskom jeziku): 
  • Photograph
  • Passport or national identity document
  • Curriculum vitae following the EUROPASS model (https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae)
  • Letter of recommendation
  • Official academic document (Transcript of Records)
  • Certificate of enrolment (students) at their home institution – Nominacijsko pismo
  • Certificate of command of languages
  • Signed mobility proposal – Ugovor o učenju
  • Letter of motivation
  • In cases of economically or socially disadvantaged applicants, this must be accredited by providing the pertinent documents in their home country.
  • In the case of applicants with disabilities, applicants must upload the documents required to accredit said situation in their home country.
  • Declaration of compliance with tax and national insurance obligations regarding grants. The applicant must sign this declaration.

Detaljnije informacije o ovoj mobilnosti možete pronaći u oficijelnom pozivu Univerziteta u Valladolidu.

Tehnički univerzitet u Bialystoku, Poljska

Masaryk univerzitet u Brnu, Češka Republika

Philipps Univerzitet u Marburgu, Njemačka