Aristotel univerzitet u Solunu, Grčka

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu. Potrebno je da dobro pročitate konkurs i pripremite svoju prijavu prema zadatim uputama.

O visokoobrazovnoj instituciji:

 • Institucija: Aristotel univerzitet u Solunu
 • Erasmus kod: G THESSAL01
 • Država: Grčka
 • Ponuđene studijske oblasti: sve studijske oblasti (pod uslovom da su dostupne na jeziku na kojem ih možete pratiti)
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: eurep-projects@auth.gr
 • Više o univerzitetu:

Prijava za mobilnost i stipendiju:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti prvog (bachelor), drugog (master) i trećeg (doktorant) ciklusa studija na UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juni 2022)
 • Ukupan broj stipendija: se odnosi na Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Banjoj Luci koji su partneri u ovom projektu sa Aristotel Univerzitetom u Solunu.
  • studenti: 1
  • nastavno/naučno osoblje (teaching): 3
  • nenastavno osoblje (training): 5

Način prijave i dokumenti:

 • Prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu tako što ćete:
  • ispuniti online obrazac (ispod) i
  • dostaviti tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), studenti će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.  Ukoliko se prijavljujete samo na jednu, drugu opciju ostavite praznu. 

Studenti

NAPOMENA: u ovom trenutku prijave ugovor o učenju i dokaz o poznavanju stranog jezika nisu potrebni, no prilikom odabira moraćete ih imati spremne.

Nastavno/naučno osoblje

NAPOMENA: U ovom trenutku ugovor o mobilnosti i pozivno pismo nisu potrebni.

Nenastavno osoblje

 • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti

NAPOMENA: U ovom trenutku ugovor o mobilnosti i pozivno pismo nisu potrebni.


Rok za prijavu:

 • Konkurs objavljen: 05. oktobra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 02. novembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: