Masaryk univerzitet u Brnu, Češka Republika

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu. Potrebno je da dobro pročitate konkurs i pripremite svoju prijavu prema zadatim uputama.

O visokoobrazovnoj instituciji:


Prijava za mobilnost i stipendiju:

 • Ko se može prijaviti?
  • studenti prvog (bachelor), drugog (master) i trećeg (doktorant) ciklusa studija na UNSA
  • nastavno/naučno osoblje na UNSA
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (trebaju biti iskorištene do jula 2022.)
 • Ukupan broj stipendija:
  • Studenti: 5
  • Nastavno/naučno osoblje (teaching): 1
  • Nenastavno osoblje (training): 0

Način prijave i dokumenti:

 • Prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu tako što ćete:
  • ispuniti online obrazac (ispod) i
  • dostaviti tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), studenti će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.  Ukoliko se prijavljujete samo na jednu, drugu opciju ostavite praznu.

Studenti

Nastavno/naučno osoblje

 • NAPOMENA: U ovom trenutku nije potreban potpis na ugovoru o mobilnosti, ali ga je potrebno pripremiti jer će sadržiti informacije o tome šta planirate raditi i koja su vaša očekivanja.

Rok za prijavu:

 • Konkurs objavljen: 21. oktobar 2021. godine
 • Rok za prijavu: 14. novembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: