Poljoprivredni institut u Lilleu (ISA LILLE), Francuska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partU okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu. Potrebno je da dobro pročitate konkurs i pripremite svoju prijavu prema zadatim uputama.

O visokoobrazovnoj instituciji:

 • Institucija: Poljoprivredni institut u Lilleu (ISA LILLE)
 • Erasmus kod: F LILLE51
 • Država: Francuska
 • Ponuđene studijske oblasti: one koje su dostupne na ovom univerzitetu, odnosno koje možete naći na odgovarajućem jeziku da pratite: poljoprivreda, obrada hrane, okoliš
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: vira.wannepain@junia.com
 • Više o univerzitetu:

Prijava za mobilnost i stipendiju:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti drugog (master) ciklusa studija na UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 5
  • nastavno/naučno osoblje (teaching): 2
  • nenastavno osoblje: 0

Način prijave i dokumenti:

 • Prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu tako što ćete:
  • ispuniti online obrazac (ispod) i
  • dostaviti tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), studenti će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.  Ukoliko se prijavljujete samo na jednu, drugu opciju ostavite praznu.   

Studenti

 • Online obrazac – ispuniti
 • Dokumenti:
 • NAPOMENA: U ovom trenutku nisu potrebni potpisi na ugovoru o učenju, samo ispunjene rubrike i lista predmeta koje bi student pratio. 

Nastavno/naučno osoblje

NAPOMENA: U ovom trenutku nisu potrebni potpisi na ugovoru o mobilnosti, samo ispunjene rubrike i aktivnosti koje bi osoblje implementiralo. 


Rok za prijavu:

 • Konkurs objavljen: 10. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 01. novembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: