Poljoprivredni institut u Lilleu (ISA LILLE), Francuska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Poljoprivredni institut u Lilleu (ISA LILLE)
 • Erasmus kod: F LILLE51
 • Država: Francuska
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: one koje su dostupne na ovom univerzitetu, odnosno koje možete naći na odgovarajućem jeziku da pratite: poljoprivreda, obrada hrane, okoliš
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: vira.wannepain@junia.com
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti master studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 5
  • nastavno osoblje (teaching): 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (teaching)
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 10. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 01. novembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: