Mälardalen univerzitet, Švedska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti završne godine bachelor studija Elektrotehničkog fakulteta UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 4

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Konkurs je otvoren samo za studente Elektrotehničkog fakulteta UNSA, te se studenti trebaju javiti prodekanu prof. dr. Tariku Uzunoviću prilikom pripremanja dokumentacije za prijavu.
  • U ovom konkursu nije potrebno dostavljati potvrdu o poznavanju stranog jezika, ali student snosi odgovornost dovoljnog poznavanje jezika u nivou B2.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 15. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 07. oktobra 2021. godine

Pročitajte za više informacija: