MARENOSTRUM – Univerziteti u Algarveu, Evori, Portu i Nova Lisboa

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoU okviru EU okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mU okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu. Potrebno je da dobro pročitate konkurs i pripremite svoju prijavu prema zadatim uputama.

O visokoobrazovnoj instituciji:

 • Institucija i Erasmus kod: Konzorcij univerziteta u Portugalu – Marenostrum
  • Univerzitet u Algarveu (P FARO02)
  • Univerzitet u Evori (P EVORA01)
  • Univerzitet u Portu (P PORTO02)
  • Nova univerzitet u Lisabonu (P LISBOA03)
 • Država: Portugal
 • Ponuđene studijske oblasti: ponuđene mobilnosti se odnose na opciju “prakse” odnosno rada na finalnoj tezi
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu:
 • Više o univerzitetu:
Univerzitet u Portu
Univerzitet u Algarveu
Univerzitet u Evori
Nova univerzitet u Lisabonu

Prijava za mobilnost i stipendiju:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti prvog (bachelor), drugog (master) i trećeg (doktorant) ciklusa studija na UNSA koji su u završnim godinama i žele raditi istraživanje
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (trebaju biti iskorištene do jula 2022.)
 • Ukupan broj stipendija: brojevi predstavljaju ukupne stipendije dostupne za 4 univerziteta u BiH
  • studenti: 3
  • nastavno/naučno osoblje: 0
  • nenastavno osoblje: 0

Način prijave i dokumenti:

 • Prijavljujete se direktno Konzorciju MARENOSTRUM i unosite tražene dokumente u online obrazac.
 • Paralelno sa ovom, popunjavate i online obrazac Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (nije potrebno dostavljati dokumente).

Studenti

Napomena: Provjerite u online registraciji MARENOSTRUM da ne traže dodatne dokumente.


Rok za prijavu:

 • Konkurs objavljen: 28. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu je produžen do 15. novembra 2021. godine

Pročitajte za više informacija: