Nova univerzitet u Lisabonu, Portugal

U okviru EU okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mU okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu. Potrebno je da dobro pročitate konkurs i pripremite svoju prijavu prema zadatim uputama.

O visokoobrazovnoj instituciji:


Prijava za mobilnost i stipendiju:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti prvog (bachelor), drugog (master) i trećeg (doktorant) ciklusa studija na UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Period boravka: u sklopu online prijave biti će vam ponuđene opcije za period boravka koje idu od ljetnog semestra 2021/2022 (trebaju biti iskorištene do jula 2023. godine zavisno od vrste mobilnosti)
 • Ukupan broj stipendija: brojevi predstavljaju ukupne stipendije dostupne za 4 univerziteta u BiH
  • studenti:
   • Fakultet društvenih i humanističkih nauka (NOVA FCSH): 7
   • Škola informatičkog menadžmenta (NOVA IMS): 4
  • nastavno/naučno osoblje:
   • Fakultet društvenih i humanističkih nauka (NOVA FCSH): 1
   • Škola informatičkog menadžmenta (NOVA IMS): 4
  • nenastavno osoblje: 7

Način prijave i dokumenti:

 • Prijavljujete se direktno Univerzitetu Nova Lisboa i unosite tražene dokumente u online obrazac.
 • Paralelno sa ovom, popunjavate i online obrazac Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (nije potrebno dostavljati dokumente).

Studenti

Nastavno/naučno osoblje

Nenastavno osoblje


Rok za prijavu

 • Konkurs objavljen: 21. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 31. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: