Nova univerzitet u Lisabonu, Portugal

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Nova univerzitet u Lisabonu
 • Erasmus kod: P LISBOA03
 • Država: Portugal
 • Period boravka: u sklopu online prijave biti će vam ponuđene opcije za period boravka koje idu od ljetnog semestra 2021/2022 (trebaju biti iskorištene do jula 2023. godine zavisno od vrste mobilnosti)
 • Ponuđene studijske oblasti: društvene nauke, humanističke nauke, informatički menadžment
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmus@unl.pt
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master, PhD studija UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija: brojevi predstavljaju ukupne stipendije dostupne za 4 univerziteta u BiH
  • studenti:
   • Fakultet društvenih i humanističkih nauka (NOVA FCSH): 7
   • Škola informatičkog menadžmenta (NOVA IMS): 4
  • nastavno/naučno osoblje:
   • Fakultet društvenih i humanističkih nauka (NOVA FCSH): 1
   • Škola informatičkog menadžmenta (NOVA IMS): 4
  • nenastavno osoblje: 7

 • Način prijave: 
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

Nastavno/naučno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (teaching)
  • Sken pasoša
  • CV biografija sa publikacijama
 • Nenastavno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (training)
   • Sken pasoša
   • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 21. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 31. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: