Palacky univerzitet u Olomoucu, Češka Republika

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mU okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu. Potrebno je da dobro pročitate konkurs i pripremite svoju prijavu prema zadatim uputama.

O visokoobrazovnoj instituciji:


Prijava za mobilnost i stipendiju:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti prvog (bachelor), drugog (master) i trećeg (doktorant) ciklusa studija na UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti:
   • geografija: 6
   • političke i evropske studije: 5
   • odsjek za razvoj i studije okoliša: 2
  • nastavno/naučno osoblje (teaching):
   • geografija: 4
   • političke i evropske studije: 2
   • odsjek za razvoj i studije okoliša: 3
  • nenastavno osoblje (training):
   • geografija: 1
   • političke i evropske studije: 2
   • odsjek za razvoj i studije okoliša: 2

Način prijave i dokumenti:

 • Prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu tako što ćete:
  • ispuniti online obrazac (ispod) i
  • dostaviti tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), studenti će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.  Ukoliko se prijavljujete samo na jednu, drugu opciju ostavite praznu.

Studenti

 • Online obrazac – ispuniti
 • Dokumenti:
 • NAPOMENA: U ovom trenutku nisu potrebni potpisi na ugovoru o učenju, samo ispunjene rubrike i lista predmeta koje bi student pratio.

Nastavno/naučno osoblje

 • NAPOMENA: U ovom trenutku nije potreban potpis na ugovoru o mobilnosti, ali ga je potrebno pripremiti jer će sadržiti informacije o tome šta planirate raditi i koja su vaša očekivanja.

Nenastavno osoblje

 • NAPOMENA: U ovom trenutku nije potreban potpis na ugovoru o mobilnosti, ali ga je potrebno pripremiti jer će sadržiti informacije o tome šta planirate raditi i koja su vaša očekivanja.

Rok za prijavu:

 • Konkurs objavljen: 13. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 29. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: