Ca Foscari univerzitet u Veneciji, Italija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Ca Foscari univerzitet u Veneciji
 • Erasmus kod: I VENEZIA01
 • Država: Italija
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: humanističke i društvene nauke
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: international.cooperation@unive.it
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor i master studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2
  • nastavno osoblje (teaching): 1

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular
   • Ugovor o istraživanju – za studente koji bi radil istraživanje za završni rad – koristite ovaj formular
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (teaching)
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 10. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 14. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: