Windesheim Univerzitet primjenjenih nauka u Zwolleu, Nizozemska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Windesheim Univerzitet primjenjenih nauka u Zwolleu
 • Erasmus kod: NL ZWOLLE05
 • Država: Nizozemska
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: biznis, obrazovanje, inžinjering (elektrotehnika, mašinstvo, građevina, arhitektura)
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: internationaloffice@windesheim.nl
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor studija UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2
  • nastavno/naučno osoblje (teaching): 2
  • nenastavno osoblje (training): 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

Nastavno/naučno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (teaching)
  • Pozivno pismo
  • Sken pasoša
  • CV biografija sa publikacijama

Nenastavno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (training)
  • Sken pasoša
  • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 13. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 14. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: