Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu. Potrebno je da dobro pročitate konkurs i pripremite svoju prijavu prema zadatim uputama.

O visokoobrazovnoj instituciji:

 • Institucija: Sveučilište u Zagrebu
 • Erasmus kod: HR ZAGREB01
 • Država: Hrvatska
 • Ponuđene studijske oblasti: audio-vizualne tehnike i medijska produkcija, muzička i scenska umjetnost
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: zpitner@unizg.hr
 • Više o univerzitetu:

Prijava za mobilnost i stipendiju:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje Muzičke akademije UNSA i Akademije scenskih umjetnosti UNSA
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – april 2022)
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 0
  • nastavno/naučno osoblje: 2
  • nenastavno osoblje: 0

Način prijave i dokumenti:

 • Prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu tako što ćete:
  • ispuniti online obrazac (ispod) i
  • dostaviti tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), studenti će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.  Ukoliko se prijavljujete samo na jednu, drugu opciju ostavite praznu.

Nastavno/naučno osoblje


Rok za prijavu

 • Konkurs objavljen: 15. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 03. novembra 2021. godine

Pročitajte za više informacija: