Univerziteti konzorcija PEERS, Portugal

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

  • Institucija: Univerzitet u Minhu, Univerzitet u Evori i Univerzitet u Aveiru
  • Erasmus kod: P BRAGA01 (Minho), P EVORA01 (Evora) i P AVEIRO01 (Aveiro)
  • Država: Portugal

Period boravka: zimski semestar ili ljetni semestar 2021/2022

Ko se može prijaviti:

  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA

Obavezno pročitati uslove koje treba da ispunjavaju kandidati sa UNSA.

Ponuđene studijske oblasti: naši studenti i osoblje se mogu prijaviti za sve dostupne oblasti koje se mogu ponuditi na engleskom jeziku. Ponuđena studijska polja će biti dostupna prilikom registracije i popunjavanja prijave. Više dodatnih informacija o ponuđenim studijskim programima je dostupno na sljedećim linkovima:

Kontakt osoba sa partnerskih univerziteta: 

Ukupan broj stipendija je dostupan na linku: https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/PEERS.aspx (napomena: dostupne stipendije su raspoređene na dva univerziteta u BiH).

Način prijave: putem online platforme konzorcija univerziteta PEERS (https://formularios.reitoria.uminho.pt/index.php?r=survey/index&sid=724394&lang=en). Za ovaj konkurs ne prijavljujete se našoj Službi. Vodite računa da unosite tačne podatke i dokumente koji se traže od vas (ispod).

Potrebni dokumenti su navedeni ispod, a formulare za popunjavanje preuzimate na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/. Vodite računa da se prijavljujete online, tako da dokumenti koji se traže na toj online platformi su ključni.

 StudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnim mobilnostima
Ugovor o učenju  
Ugovor o mobilnosti – teaching  
Ugovor o mobilnosti – training  
Uvjerenje o položenim ispitima  
Dokaz o poznavanju stranog jezika  
Pismo podrške  
Skenirana stranica pasoša
CV (biografija)
  • Konkurs objavljen: 01. februara 2021. godine
  • Rok za prijavu: 12. mart 2021. godine