Univerzitet u Evori (teaching)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Evori
 • Erasmus kod: P EVORA01
 • Država: Portugal
 • Period boravka: mobilnost mora biti implementirana do jula 2022. godine
 • Ponuđene studijske oblasti: sva studijska polja koja se izvode na UE su dostupna. Blaga prednost data je veterinarstvu.
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: mobilidade@sac.uevora.pt
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • teaching: 2

 • Nastavno/naučno osoblje
  • CV biografija
  • Sken pasoša
  • Dokaz o statusu na UNSA (Nominacijsko pismo)
  • Motivacijsko pismo
  • Diploma o stečenim kvalifikacijama
  • Dokaz o poznavanju portugalskog ili engleskog jezika
  • Radni program (plan aktivnosti koje biste raditi na UE) – ne mora biti ugovoro u mobilnosti

 • Konkurs objavljen: 07. februara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 28. februar 2022. godine 

Pročitajte za više informacija: