Univerzitet u Poitiersu (staff week)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Poitiersu
 • Erasmus kod: 
 • Država: Francuska
 • Period boravka: 21-25. mart 2022. (radni datumi)
 • Ponuđene studijske oblasti
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmusinternational@univ-poitiers.fr
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • training: 1

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno/nenastavno osoblje
  • Nominacijsko pismo
  • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 31. januara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 09. februar 2022. godine

Pročitajte za više informacija: