Tehnički Univerzitet u Rigi, Latvija

UU okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mU okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na koju se prijavljuju studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu. Potrebno je da dobro pročitate konkurs i pripremite svoju prijavu prema zadatim uputama.

O visokoobrazovnoj instituciji:

 • Institucija: Tehnički Univerzitet u Rigi
 • Erasmus kod: LV RIGA02
 • Država: Latvija
 • Ponuđene studijske oblasti: biznis i administracija, informatička i komunikacijska tehnologija, elektrotehnički inžinjering, mašinski inžinjering, jezici
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: Inga.Labsvira-Zelca@rtu.lv

Prijava za mobilnost i stipendiju:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti prvog (bachelor) i drugog (master) ciklusa studija na UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ukupan broj stipendija (ukupan broj stipendija se odnosi na više univerziteta iz BiH):
  • studenti: 13
  • nastavno/naučno osoblje: 2
  • nenastavno osoblje: 0

Način prijave i dokumenti:

 • Prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu tako što ćete:
  • ispuniti online obrazac (ispod) i
  • dostaviti tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), studenti će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.  Ukoliko se prijavljujete samo na jednu, drugu opciju ostavite praznu.

Studenti

Nastavno/naučno osoblje


Rok za prijavu

 • Konkurs objavljen: 8. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 28. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: