Sapienza Univerzitet u Rimu, Italija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Sapienza Univerzitet u Rimu
 • Erasmus kod: I ROMA01
 • Država: Italija
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: uključeno je sve što je dostupno na onom jeziku na kojem student može da prati nastavu i ostvari rezultate.
  • Studijska ponuda na engleskom jeziku: https://corsidilaurea.uniroma1.it/en.
  • Napomena: nije moguće prijaviti se za mobilnost na Medicinski i Farmaceutski fakultet na Sapienza Univerzitetu u Rimu
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmusworld@uniroma1.it

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2
  • nastavno osoblje (teaching): 4
  • ukupan broj stipendija se odnosi na četiri univerziteta iz BiH

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Motivacijsko pismo
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 1. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 14. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: