Univerzitet u Valladolidu, Španija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Valladolidu
 • Erasmus kod: E VALLADO01
 • Država: Španija
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: uključeno je sve što je dostupno na onom jeziku na kojem student može da prati nastavu i ostvari rezultate.
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: ka107.erasmusplus@uva.es

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 9
  • ukupan broj stipendija se odnosi na tri univerziteta iz BiH


 • Konkurs objavljen: 3. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 20. septembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: