Mälardalen Univerzitet, Švedska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Mälardalen Univerzitet
 • Erasmus kod: S VASTERA01
 • Država: Švedska
 • Period boravka: zimski semestar ili cijela akademska godina 2021/2022
 • Ko se može prijaviti: studenti bachelor, master i PhD studija Elektrotehničkog fakulteta UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: informatičke i komunikacijske tehnologije
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: radu.dobrin@mdh.se
 • Ukupan broj stipendija: 10
 • Način prijave: vašu prijavu (dokumente) dostavljate na email erasmus@unsa.ba, ali se prvo javite prodekanu za NIR na Elektrotehničkom fakultetu (prof. dr. Tarik Uzunović).
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 11. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 03. maja 2021. godine

Pročitajte: