Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Tehnički univerzitet u Rigi
 • Erasmus kod: LV RIGA02
 • Država: Latvija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti: studenti bachelor i master studija UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: one koje su dostupne na ovom univerzitetu, odnosno koje možete naći na odgovarajućem jeziku da pratite: biznis i administracija, informatička i komunikacijska tehnologija, elektrotehnički inžinjering, mašinski inžinjering, jezici
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: inga.karkla@rtu.lv
 • Ukupan broj stipendija: 4
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 09. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 15. juni 2021. godine

Pročitajte: