Studenti – razmjena

Ukoliko ste trenutno student Univerziteta u Sarajevu i želite da dio svog studija (1-2 semestra) provedete na inostranoj instituciji, imate više mogućnosti da to ostvarite.

Svakako najpopularnija opcija jeste preko programa Erasmus+ čiji su koordinatori Služba za međunarodnu saradnju (za sporazume potpisane na nivou univerziteta) odnosno prodekani i koordinatori na članicama univerziteta (za sporazume potpisane na nivou članica).

Ukoliko niste zainteresovani za Erasmus+ program, dostupne su vam i druge mogućnosti kao što je CEEPUS, Mevlana i drugo. Više informacija dato je na https://international.unsa.ba/programi-mobilnosti/.

Da bi se prijavili za razmjenu preko Erasmusa, potrebno je da pratite otvorene konkurse koji se uvijek objavljuju na ovoj web stranici i preko naših društvenih mreža (Facebook i Instragram). Napomena: ovdje se objavljuju konkursi potpisani na nivou univerziteta. Mogućnosti za odlazak na razmjenu na druge partnerske univerzitete potpisane na članici UNSA trebate provjeriti web stranicu svog fakulteta/ akademije / centra ili direktno sa prodekanom/ koordinatorom za međunarodnu saradnju.

Ukoliko je vaša odluka da za razmjenu idete preko Erasmus+ programa, provjerite da li ispunjavate uslove da se prijavite na Erasmus+ mobilnost. Više o uslovima dato je na https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

Provjerite koji su to trenutno otvoreni konkursi na: https://international.unsa.ba/otvoreni-konkursi/.

Erasmus+ stipendija pored omogućavanja da jedan do dva semestra provedete vani, nudi i finansijsku podršku, odnosno mjesečnu stipendiju za studente odnosno dnevnice za osoblje. Pored toga, uključeni su i putni troškovi. Više o iznosima stipendije dato je na https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Da bi se prijavili na Erasmus+ stipendiju, potrebno je da dostavite traženu dokumentaciju. Koji dokumenti su potrebni, kako se ispunjavaju, ko treba da potpiše, ko je vaša odgovorna / nadležna osoba za potpis – ove i ostale informacije su date na https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Kao što smo rekli, Erasmus mogućnosti su na Univerzitetu u Sarajevu prisutne od 2008. godine. Vrijedno smo sakupljali neke od priča vaših kolega i njihovih iskustava – od putovanja, boravka, studiranja, do pobvratka i šta su najviše zapamtili. Pročitajte njihove priče na https://international.unsa.ba/iskustva-sa-mobilnosti/.