Univerzitet u Tilburgu, Nizozemska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Dokaz o poznavanju stranog jezika
Prepis ocjena
CV biografija
Sken pasoša
  • Konkurs objavljen: 08. marta 2021. godine
  • Rok za prijavu: 28. april 2021. godine

Pročitajte: