Univerzitet u Valensiji, Španija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
  • Konkurs objavljen:15. marta 2021. godine
  • Rok za prijavu: 25. maj 2021. godine

Pročitajte: