Univerzitet u Almeriji, Španija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Almeriji
 • Erasmus kod: E ALMERIA01
 • Država: Španija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti: studenti bachelor i PhD studija UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: ekonomija, finansije, bankarstvo, osiguranje, menadžment i administracija, marketing, mehanika i metalurgija, elektro inžinjering, istorija i arheologija, sport, socijalni rad, jezici (španski)
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: incoming@ual.es
 • Ukupan broj stipendija: 4
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 08. juni 2021. godine