Univerzitet u Barseloni, Španija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Almeriji
 • Erasmus kod: E BARCELO01
 • Država: Španija
 • Period boravka: zimski ili ljetni semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti: studenti bachelor i master studija UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: one koje su dostupne na odgovarajućem jeziku (osim medicine i zdravstvenih studija)
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: cmansilla@ub.edu
 • Ukupan broj stipendija: 3
 • Način prijave: prijavljujete se direktno na Univerzitet u Barseloni tako ispunjavate njihovu online prijavu (ispod) i tražene dokumente (ispod) postavljate na vaš online profil.
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
Ispunjavate online prijavu na linku: https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=IN&aust_prog=SMSKA107&sprache=en u kojem ćete postaviti (uploadirati) tražene dokumente. Kako ispuniti prijavu objašnjeno je na http://www.ub.edu/uri/ka107/documents/guia_application_21_22.pdf
 • Konkurs objavljen: 15. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 07. maj 2021. godine

Pročitajte: