Univerzitet u Grazu, Austrija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

DokumentiStudentNastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenjux
Ugovor o mobilnosti – teachingx
Prepis ocjenax
Dokaz o poznavanju stranog jezikax
CV biografija
Pozivno pismox
Sken pasoša
  • Konkurs objavljen: 11. marta 2021. godine
  • Rok za prijavu: 28. april 2021. godine

Pročitajte: