Univerzitet u Groningenu, Nizozemska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
Pored spomenutih, potrebno je dostaviti i motivacijsko pismo. Više informacija, kao i online prijava i upload dokumenata se vrši na https://www.rug.nl/education/exchange/financial-matters/scholarship/
  • Konkurs objavljen: 27. aprila 2021. godine
  • Rok za prijavu: 10. maj 2021. godine

Pročitajte: