Univerzitet u Marburgu, Njemačka

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Marburgu
 • Erasmus kod: D MARBURG01
 • Država: Njemačka
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti: studenti bachelor i master studija UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: one koje se mogu naći na odgovarajućem jeziku.
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: christina.bohle@uni-marburg.de
 • Ukupan broj stipendija: 4 BA i 3 MA
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 12. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 25. maj 2021. godine

Pročitajte: